AMERICIJUM

Neka sela su ozbiljno ozračena. Radijacija je veća nego i u blizini reaktora.

Ako stavimo Gajgerov brojač na asfalt, a zatim na put, i uporedimo dva mjerenja, radioaktivnost trave je 8.5 puta veća nego u asfaltu, jer se radijacija koncentriše u živim organizmima. Izvor te radijacije je americijum.

U početku, stvari ovdje nijesu bile baš tako loše. Ova oblast je bila zatrovana plutonijumom 241, a neslana šala sa ovim elementom je da on u početku nije baš radioaktivan. On mirno čeka 14.4 godina, i zatim se razlaže na komponente, među ostalima i americijum 241, koji odaje moćne gama zrake, pravu topovsku đulad u poređenju sa mačjim kašljem, zračenjem cestica početnog plutonijuma.

Na oglasnoj tabli kluba su bili oglašeni filmovi koji se prikazuju tog dana, i filmovi narednih dana. Sljedeća predstava će biti za četiri stoljeća.

A ni u ovoj učionici više neće biti predavanja. Jedina lekcija koja se sada ovdje može naučiti je da je fizičko vrijeme poluraspada americijuma 241, elementa - kćerke plutonijuma 241, više od 400 godina.

I u dalekoj budućnosti, kad naše kosti postanu prah, naši nasljednici će živjeti s posljedicama tog radioaktivnog niza.

PLUTONOVO KRALJEVSTVO

U poređenju s plutonijumom 239, ostali hemijski elementi izgledaju kao kraljevi u pozorištu prema kraljevima u stvarnom životu, jer je plutonijum taj koji će vladati nakon desetina hiljada godina. Plutonijum je ekstremno toksičan i visoko reaktivan, a njegovo vrijeme poluraspada je 24.000 godina.

Srecom, Černobilj je bio uranijumski reaktor, i sav plutonijum koji je sada prisutan u ovoj oblasti je produkt urana; količina zavisi od starosti reaktora. Neki kažu da je to još uvijek mala količina, ali nam u suštini i ne treba previše: manje od pola kilograma plutonijuma, ravnomjerno raspoređenog, bi bilo dovoljno da ubije sva ljudska bića na planeti.

Plutonijum se koristi kao gorivo za atomske bombe i za takozvane "reaktore sa brzim napajanjem"; nosi prikladno ime, prema Plutonu, bogu smrti i vladaru podzemnog svijeta.

MUTACIJE

Farmeri u nekim ozračenim selima su prijavili telad rođena sa četiri roga, ili svinje sa očima veličine lubenice.

Ne znam koliko su pouzdane te informacije, ali ako se desi da prođem kroz ta sela, svakako ću se pobrinuti da baterije mog foto aparata budu pune.

Sljedeće fotografije su iz neslužbenih izvora.

Najtragičniji dio ove priče su černobiljska djeca.

Mnoštvo ovakvih fotografija je prikazano u novinama ili na televiziji. Neki kažu da su to djeca Černobilja, drugi kažu da smo takvu djecu imali i prije nesreće, to mogu biti djeca narkomana ili alkoholičara, kojih ovdje ima u izobilju.

Nemamo dovoljno informacija o ljudskim žrtvama, vlasti ih negiraju. Nedostatak tačnih informacija rađa glasine, nepovjerenje i paniku.

Vjerujem da će to biti predmet naučnih istraživanja, a ne špekulacija. Bilo da su to djeca Černobilja ili ne, ona su sirota, njihovi životi su jedva vrijedni življenja.

<<- Prethodna stranica Sljedeća stranica ->>
   
comments powered by Disqus