Početna stranica

Avetinjski grad
Zemlja vukova

putopisi 2003 - 2005

Proljeće 2007
Černobiljska fotoreportaža
Riječ autora
o černobiljskim reportažama
Černobiljski žurnali
razmatranja 2005 - 2006
Izlet u Gulag
fotografije napuštenih Staljinovih zatvoreničkih logora
Pokradeni izbori
Fotoreportaža, decembar 2004
Odjeci zarobljenih glasova
Kratke priče o životu zatvorenika,
2005 - 2007